Biogram

Urodziłem się w Kaliszu, skończyłem anglistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, ale od wielu lat jestem związany z Warszawą i tu mieszkam. Przełożyłem z angielskiego ponad pięćdziesiąt książek z dziedziny beletrystyki i literatury faktu, m.in. dla Dwóch Sióstr, Filtrów, Pauzy, W.A.B., Wydawnictwa Dolnośląskiego, Znaku. Współpracuję także z “Przekrojem”, w którym od 2020 roku regularnie ukazują się moje przekłady opowiadań. Zdarza mi się też przekładać wiersze, listy dialogowe do filmów oraz dramaty. Działam w Stowarzyszeniu Tłumaczy Literatury, mam doświadczenie w prowadzeniu i koordynowaniu warsztatów translatorskich (m.in. w Instytucie Filologii Angielskiej UWr). Lubię zabawy językiem, przyrodę (zwłaszcza skrzydlatą) i śpiew (zwłaszcza cudzy).